قیمت کابین دوش دست دومشما میتوانید کابین دوش دست دوم نیز برای حمام خود خریداری نمایید. قیمت کابین دوش دست دوم بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است.در برخی از موارد کابین دوش دست دوم دارای ظاهری تمیز و کیفیت مناسبی است و در...