پارتیشن شیشه‌ای فریم‌ لس همانطور که از نام این نوع پارتیشن شیشه‌ای فریم لس مشخص شد ، در واقع نکته حائز اهمیت آن، استفاده حداقل از پروفیل در ساختار این نوع پارتیشن است.در پارتیشن شیشه‌ای فریم لس ، پروفیل‌ها حداقل فضا را اشغال می‌کنند و...