شیشه کابین دوششیشه کابین دوش میتواند از جنس شیشه سکوریت نشکن باشد.  و در مدل های : شیشه  ریلی شیشه ساده و ماتشیشه خمیدهشیشه گرد طراحی و ساخته میشود. در شرکت مهندسی زیما تمامی کابینها از یراق ترک و شیشه سکوریت سوپر کلیر و یراق آلات دارای ضمانت می...