انواع نرده شیشه ای :انواع نرده شیشه ای  با توجه به نوع فریم عبارتن از : همراه با فریم :در این نوع نرده ، شیشه از دو طرف یا هر چهار طرف توسط نرده های فلزی یا چوبی در جای خود قرار می گیرد. بدون فریم یا...