مدل تراس شیشه ایتراس شیشه ای در انواع گوناگون طراحی و پیاده سازی میشود. انواع مدل تراس شیشه ای بسته به اجرا و نصب عبارتند از :تراس شیشه ای تاشوترای شیشه ای فریم لستراس شیشه ای فریم دار یا قاب داربالکن شیشه ای را با...